NFTECHQ

Saturday, 13 January 2018

ஜனவரி 13

தோழர் அஜாய்குமார் கோஷ்  நினைவு தினம்


ஒன்றுபட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச்செயலராக  சிறப்பாக பணியாற்றிய தோழர் அஜய் குமார் கோஷ்  நினைவு தினம் இன்றூ.

No comments:

Post a Comment