NFTECHQ

Wednesday, 2 May 2018


வாழிய பல்லாண்டு
30.04.2018 அன்று பணி ஓய்வு பெற்ற


1. தோழர் P.ஆறுமுகம்  OS
2.தோழர் S.ஜோசப் ஆரோக்கியராஜ் OS
3. தோழர் K. திருஞானம்  SOA
4. தோழர் V.C. வெங்கடாசலம் OS
5. தோழர் P.J.அசோலக்குமார்  OS
6. தோழர் K.சின்னசாமி JE
7.தோழர் P. விஸ்வநாதன்  TT
8 தோழர் A.R சுப்ரமணியன் TT.
9. தோழர் M. செல்வன் TT
10. தோழர் V. ராமசாமி TT
11. தோழியர் K.காமாட்சி  TT
12. தோழர் R. மனோகரன் TT

ஆகியோர் நலமுடனும் மகிழ்வுடனும் பல்லாண்டு வாழ மாவட்டச் சங்க்கம் சார்பாக வாழ்த்துகிறோம்

No comments:

Post a Comment