NFTECHQ

Saturday, 12 May 2018


தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நிறைவு

08.05.2018காங்கயம் தோழர் புண்ணியகோட்டி மற்றும் தோழர்கள்
09.05.2018 பவானி தோழர் எம்.நாகராஜன் மற்றும் தோழர்கள்
11.05.2018 பெருந்துறை மற்றும் சென்னிமலை பகுதிகள் தோழர் மெளனகுருசாமி மற்றும் தோழர்கள்
11.05.2018 அந்தியூர் பகுதி தோழர் நல்லுசாமி மற்றும் தோழர்கள்
11.05.2018 GM  அலுவலகத்தில் நிறைவு.

No comments:

Post a Comment