NFTECHQ

Monday, 3 July 2017

பட்டினிப்போர்

மூன்றாவது ஊதிய மாற்றத்துக்கான DPE வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை உடனே வெளியிடக் கோரியும்,

மூன்றாவது  ஊதிய மாற்றத்துக்கான பேச்சு வார்த்தையை உடனே துவக்கக் கோரியும்

இன்றும் (03.07.2017)
நாளையும் (04.07.2017)
பட்டைனிபோரில்

திரளாகப் பங்கேற்பீர்.

No comments:

Post a Comment