NFTECHQ

Wednesday, 15 March 2017

கவன ஈர்ப்பு இயக்கம்

நாள்
16.03.2017

காலம்
பகல் 1.30 மணி

இடம்
பொது மேலாளர் அலுவலகம்

கோரிக்கைகள்

மத்திய அரசே
மூண்றாவது ஊதியமாற்றத்துக்கான DPE   வழிகாட்டுதலை உடபனே வெளியிடு

தனி செல் கோபுர நிறுவனத்தைத் துவக்காதே

BSNL நிறுவனத்தைத் விற்கும் முயற்சியை விட்டுவ்டு

தோழர்களே
தோழியர்களே


அனைவரும் வாரீர்

No comments:

Post a Comment