NFTECHQ

Wednesday, 10 December 2014

இரங்கல்

தமிழ் மாநில அமைப்புச்செயலர் 
தோழர் விஜயரங்கன்  
அவர்களின் மனைவி
09/12/2014  அன்று காலமானார்
என்பதை அறிந்து ஆழ்ந்த வருத்தமடைகிறோம்.
துணையை இழந்துள்ள
நமது  தோழருக்கு நமது ஆழ்ந்த
இரங்கலைக் கணிக்கையாக்குகிறோம்.

No comments:

Post a Comment