NFTECHQ

Tuesday, 1 January 2019வாழிய  பல்லாண்டு
31.12.2018 அன்று பணி ஓய்வு பெற்ற
தோழியர் P.சரோஜா SDE
தோழர் N.ராமசாமி  JE
தோழர் R. தங்கவேலு  OS
தோழர் R. பாலசுப்ரமணியன்  OS
தோழர் G.செல்வன் TT
தோழர் M.ராமசாமி TT
தோழர் E. தர்மன் TT
ஆகியோர்
நலமுடனும்
மகிழ்வுடனும்
பல்லாண்டு வாழ வாழ்த்துகிறோம்.

No comments:

Post a Comment