NFTECHQ

Wednesday, 7 February 2018

அமைச்சர் இல்லை ஆறாம் தேதி.
ஆகவே பேச்சுவார்த்தை இல்லை.
அமைச்சருக்கு நேரம் கிடைக்கும்போது

பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும்.

No comments:

Post a Comment