NFTECHQ

Friday, 30 June 2017

வாழிய பல்லாண்டு

இன்று (30.06.2017) பணி நிறைவு பெறும்
1.தோழர் C.பெரியசாமி  CAO
2.தோழர் G.கருப்புசாமி SDE
3.தோழர் N.தங்கவேல் SDE
4.தோழியர் G.பிரேமா OS
5. தோழர் V.அங்குராஜ் TT
6.தோழர் K.முத்துசாமி  TT
7. தோழர் V.ராஜேந்திரன் TT
8. தோழர் M.நடராஜன் TT
9. தோழர் S.ஆரிப் சாஹிப் TT
10. தோழியர் S.சண்முகவடிவு  ATT
11. தோழர் A.ராஜமாணிக்கம் ATT
ஆகியோர்
நலமுடனும்
மகிழ்வுடனும்
 பல்லாண்டு வாழ
மாவட்டச் சங்கம் சார்பாக

வாழ்த்துகிறோம்.

No comments:

Post a Comment